KhAk's Design - Persian Art

  پرشین خاک  
  جهان است شادان به پندار نیک     ز پندار نیک است گفتار نیک  
چو پندار و گفتار تو نیک شد نیاید ز تو غیر کردار نیکچو ایــران مبـــاشد تــن من مباد - فردوسي طوسي
Ghafasهــمــانا که آمــد شــما را خبـــــر     که مــــا را چه آمد ز اخـــــــتر به ســـر
از این مار خوار اهریمن چهـــرگان     ز دانایی و شــــــــرم بــــی بهرگـــــان
نه گنج و نه نام و نه تخت و نـــژاد     همی داد خواهند گیتـــــــی به بــــاد
از این زاغ ســاران بی آب و رنــگ     نه هوش و نه دانش نه نام و نه ننگ
هم آتـــــش بــمردی به آتشـــکده     شــــدی تیره نوروز و جــــــشن سده
نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر     ز اخــــــتر هـــــمه تــــازیان راست بر
برنــجـــد یکی دیــــگـری برخــــورد     بــــداد و بــــبـــخش هـــــــمی ننگرد
پیاده شود مـردم جـــنگ جــــــوی     سوار آنک لاف آرد و گفـت و گـــــــوی
شود خار هر کـس که بد ارجــمند     فرومـــــایـــه را بــخـــت گــــــــردد بلند
کشاورز جنگی شـود بـــی هــنــر     نــــژاد و بـــــــزرگی نـــــــیـــــاید به بر
ربــایــد هـمی این از آن آن از این     ز نـــفـــریــــن نــــدانــنـــــــد باز آفرین
هــمــه گنــج ها زیر دامــن نــهنـد     بـــمیــــرند و کوشش به دشمن نهند
زیان کسان از پـــی سـود خویش     بــــجــویــنـــد و دیــن انــدر آرند پیش
بــریــزند خــون از پــی خواســتــه     شــود روزگــار مــهــان کـــــــــــاسته

ز شیـر شـتر خـوردن و سـوسـمار     عــــرب را به جــایی رسیدسـت کار
که تـــــاج کیــــانــــــی کـــنـــد آرزو     تــفــو بــر تــو ای چــرخ گـــردون تفو
همه بوم ایـران تو ویـــران شــمـــر     کــنام پـلــنگان و شــیــران شــمــر
پـــــر از درد دیـــــــدم دل پارســـــا     که اندر جـــهــان دیـــو بــد پادشـــاه
نــــمانــیــم کـیـن بوم ویــران کنند     هــمــی غــارت از شــهـر ایران کنند

نـــــخوانـنـد بر ما کــــسـی آفــرین     چـــو ویـــران بود بوم ایـــران زمـــین
دریغ است ایران که ویـــران شـــود     کـــنــام پــلنــگان و شــیران شـــود
همه سربه سر تن به کشتن دهیم     از آن به که ایران به دشمن دهیم
چو ایـــران مبـــــاشد تــــن من مباد    در این مرز و بوم زنده یک تن مباد

تو را ای برادر تن آباد باد         دل شاه ایران به تو شاد باد
که این قادسی گورگاه منست        کفن جوشن و خون کلاه منست
چنین است راز سپهر بلند         تو دل را به درد برادر مبند
تو دیده ز شاه جهان بر مدار        فدا کن تن خویش در کار زار


اثر جاويدان حكيم ابوالقاسم فردوسي طوسي
شاهنامه فردوسي


چرا باید شاهنامه خواند؟

زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه


از کتاب: «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»
نویسنده: دکتر محمد علی ندوشن
تهیه و اجرا: بهنام بزرگمهر زمان کل: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه

دانلود بخش اول (حجم: 6.3MB)
دانلود بخش دوم (حجم: 11MB)

آوانامه "چرا شاهنامه را باید خواند" برگرفته از پیشگفتار کتاب "زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه" نوشته دکتر محمد علی اسلامی ندوشن است. در این آوانامه به زیبایی هرچه تمامتر، دکتر اسلامی ندوشن چگونگی و چرایی شکل گیری حماسه ملی ایرانیان را بیان می کند و نیز این که چرا شاهنامه را ایرانیان باید بشناسند و با داستانهایش خو بگیرند.

در این آوانامه خواهیم شنید همانگونه که یک انسان نیاز دارد تا تبار و ریشه و اصل و نسب خود را بداند یک ملت هم با همه وجود می خواهد تا ریشه خود را بداند تا احساس اصالت و غرور کند. و این نسب نامه را شاهنامه به ما می نمایاند.

ما در روزگاری زندگی می کنیم که فرهنگ غرب با همه روشها و ابزارهایی که در دست دارد یورش سهمگینی را به سمت فرهنگ های دیگر انجام می دهد. این یورش به گونه ای است که انسان ایرانی پس از پیروی محض و کورکورانه از آن به میله های قفس بر میخورد. زندگی دیگر برایش مفهومی ندارد. و از مواهب این جهانی دیگر لذت نمی برد. در این گیر و دار این فرهنگ پربار ایرانی است که می تواند فریادرس او باشد. فرهنگی که تبلور آن را در شاهنامه می بینیم

شاهنامه نه تنها داستان ایرانیان از سپیده دم تاریخ است بلکه کتابی است ارزشمند، سرشار از پند و اندرز و عبرت.
در این آوانامه جنبه های گوناگون شاهنامه و بزرگی کار حکیم خردمند توس به زیبایی بیان میشود.
  • بهنام بزرگمهر

نقل مطالب تنها با لینک مستقیم و ذكر نام و آدرس پرشین خاک، بلامانع میباشد به سایت پرشین خاک خوش آمدید - شاد و بهروز باشید